Elállási nyilatkozat

"ATLASZ" Kereskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság
4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7.

 

Ellállási / Felmondási nyilatkozat

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:_______________________ (helység) ______ (év) ______ (hó) ______ (nap)