Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Az "ATLASZ" Kereskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. fszt. 7.
Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36 52 437-372
E-mail: signal@satrax.hu
 

Bevezetés Köszönjük weboldalunk és online szolgáltatásaink iránti érdeklődését. A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Azonban számunkra a legfontosabb érték vevőink bizalma. A vevők adatainak védelme és azok, a vevők által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra. Ennek megfelelően a következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani vevőink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.

 

a., A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés – az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével – kizárólag az itt foglalt adatkezelési tájékoztatónak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. Megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrációhoz vagy egyéb szolgáltatásokhoz történő bejelentkezéskor kódolva, vagyis illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok. Az alábbiakban további információk találhatóak, különösen az általunk használt technológiákkal kapcsolatban.

Internetes áruház Ön használhatja internetes áruházainkat és termékeket rendelhet a következő linken: www.signaldiscont.hu. Az internetes áruházakban megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Önnel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés. Az Ön személyes adatait kizárólag az Önnel megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Linkek közösségi média szolgáltatókhoz / közösségi média böngésző bővítményekhez Weblapunk az alábbi közösségi hálózatokhoz (a továbbiakban: „közösségi hálózatok”) tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja: Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Twitter (üzemeltető: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) Google Plus (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Az Ön adatainak maximális védelme érdekében olyan műszaki megoldásokat alkalmazunk, amelyek biztosítják, hogy az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha Ön a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta. A közösségi böngésző-bővítmények eredetileg nincsenek aktiválva, és azok külön aktiválás nélkül nem lépnek kapcsolatba a Facebook vagy más közösségi hálózat-üzemeltetők szervereivel. Ha Ön ezeket a deaktivált böngésző-bővítményeket a weblapunkon a „Közösségi oldalak aktiválása” gombra történő kattintással bekapcsolja, ezzel hozzájárul az ebben a szakaszban említett személyes adatainak a közösségi hálózatokhoz történő továbbításához. Ebben az esetben az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke 1. bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja. Az aktiválást követően a közösségi böngésző-bővítmények kapcsolatba lépnek az adott közösségi hálózattal. Ezt követően újabb kattintással ajánlást küldhet az adott közösségi hálózaton belül. Amennyiben a weblapunk felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, nem jelenik meg a belépéssel kapcsolatos további párbeszédablak. Ön a „Közösségi oldalak kikapcsolása” gombra kattintva bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A kezdetben kikapcsolt közösségi böngésző-bővítmények aktiválásakor a bővítmények kapcsolatba lépnek a közösségi hálózatok által használt szerverekkel. Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat. Semmilyen ráhatásunk nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével. A közösségi hálózatok tudomásunk szerint hozzájutnak az arra vonatkozó információkhoz, hogy Ön jelenleg és a korábbiakban mely weblapjainkat látogatja vagy kereste fel. Minden egyes közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor egy egyedi azonosítóval ellátott süti kerül fel a számítógépére az adott weblap felkeresésekor. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Ön felhasználói szokásait feltérképezze. Nem zárható ki, hogy az így készült felhasználói profilt a közösségi hálózat hozzárendelje az Ön személyes adataihoz, még akkor is, ha Ön egy későbbi időpontban első ízben regisztrál az adott közösségi hálózatra. Amennyiben a weblapunk felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője az Ön látogatását a közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor hozzárendeli az Ön fiókjához. Közösségi böngésző-bővítmény funkciók (pl. a „Like” gomb, hozzászólás vagy „Tweet”) használatakor az erre vonatkozó információk az Ön böngészőjéről közvetlenül továbbítódnak az adott közösségi hálózatra, ahol tárolásra kerülnek. Ugyanez történik akkor, amikor a megfelelő ikonra történő kattintással előhívja a közösségi média üzemeltető weblapját. A közösségi hálózatok a közösségi böngésző-bővítmények aktiválását követően akkor is megkaphatják és tárolhatják az Ön által használt eszköz IP címét és a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, ha Ön nem tagja a közösségi hálózatnak. Ha a közösségi hálózatok által történő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok felhasználása körét és célját illetően az Ön az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szeretne tájékozódni, kérjük, olvassa el az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást. Weblapjaink a Facebookra, a Google Plus-ra és a Twitterre irányító egyszerű linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor Ön az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra, a Twitter esetében a madár ikonra vagy a Google Plus esetében a „+1” ikonra) kattint. Amikor Ön rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon Ön az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé. Az Ön személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Amennyiben Ön szerződést köt velünk, címadatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbítjuk annak érdekében, hogy megbízásunkból ki tudják szállítani az Ön által megrendelt árucikkeket. Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

3. Felhasználói jogok Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. c) pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg: Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk), Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk), A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk), Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk), Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az ÁAR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

     

    Készpénzmentes fizetési lehetőség adatkezelési tájékoztató

 

1. Általános tudnivalók a) Bevezető Az alábbi adatkezelési tájékoztató az Ön személyes adatai kezelésére és a kezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozóan nyújt tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Rendeletben („GDPR”) és az adatvédelemről szóló további jogszabályokban, úgymint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) foglaltaknak megfelelően. b) Adatkezelő Adatkezelő: az ATLASZ Kereskedelmi Bt. 4024 DEBRECEN, Petőfi tér 20-21 fszt7., adószám: 22815998-2-09, cégjegyzékszám: 09 06 000115, Debreceni Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.signaldiscont.hu

c) Adatvédelmi tisztviselő Bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken: Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: ATLASZ Kereskedelmi Bt., 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt. 7. telefon: 06-52/437372, email cím: signal@satrax.hu

2. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás Készpénzmentes fizetési lehetőség kérése Az adatlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelésére azért kerül sor, hogy Ön az általunk igényelt összegeket saját választása szerint átutalással vagy csoportos beszedéssel fizethesse meg. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az adatok kezelésére az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében van szükség. Ön választhat, hogy megosztja-e saját személyes adatait. A készpénzmentes fizetési lehetőséget ugyanakkor nem tudjuk biztosítani, amennyiben nem adja meg a személyes adatait. Ebben az esetben termékeinkért és szolgáltatásainkért kizárólag készpénzzel tud fizetni. A fenti célok érdekében bankokhoz és hitelintézetekhez továbbítjuk az Ön személyes adatait, amelyek végrehajtják a készpénzmentes fizetési műveleteket.

3. Felhasználói jogok Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja az Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az

1.c) pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg: Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §), Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §), A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bekezdés), Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk), Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §), Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Debreceni Törvényszék elérhetősége: 4025 Debrecen Széchenyi u. 9.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu). Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az ATLASZ BT székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az ATLASZ BT székhelye szerinti illetékes törvényszék: Debreceni Törvényszék elérhetősége: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a fenti adatkezelési tájékoztatót is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

 

Kamerarendszer adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztatás az ATLASZ Kereskedelmi Bt. által működtetett kamerákról Tájékoztatjuk, hogy az ATLASZ Kereskedelmi Kft. az alábbi helyiségekben helyezett el kamerákat: 1.)Áruházak területe 4024 DEBRECEN PETŐFI TÉR 20-21 FSZT 7. Bejárati kirakat, ajtó, lépcső. 1 darab Provision kamera. Megfigyelés célja, bűncselekmények elkerülése. Eladó tér 1 darab Provision kamera hatótávolsága 5 méteres körzet. Megfigyelés célja bűncselekmények elkerülése.

-FSZT 8. BEJÁRATI KIRAKATOK Megfigyelt terület a bejárat, kirakat, lépcső 1 darab Provision kamerával, célja bűncselekmények elkerülése, Eladó tér 1 darab Provision kamera hatótávolsága 5 méteres körzet, célja a bűncselekmények megelőzése.

A felvételek a törvényben meghatározott időtartamig arra rendszeresített zárt helyiségben az adatkezelési szabályok maximális betartása mellett kerülnek tárolásra. Az adatkezelést az adatkezeléssel megbízott tulajdonos végzi, idegen személy a kezelt adatokhoz nem férhet hozzá. A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. Így kell eljárni a tetten ért személytől elvett dolgokat illetően is. a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni. a területre belépő vagy onnan kilépő személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására, valamint az Szvtv. 28. §-ának rendelkezései szerint csomag tartalmának, járművének, továbbá a szállítmánynak bemutatására felhívni. elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni. a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát magánál tartani és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazni. A pénztártól való távozáskor szíveskedjenek számláikat megőrizni, mivel a létesítmény területén az áruházban értékesített termékek tulajdonjogának igazolására a vásárlói számla szolgál! A kezelt adatok köre: képfelvételeken látszódó arcképmása Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdek (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontja), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-a Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető kilétének feltárása, valamint a jogsértések bizonyítása, az esetlegesen előforduló balesetek kivizsgálása. Az adatkezelés időtartama: - alapesetben 3 munkanap - azon felvételek esetében, amelyek pénzkezelési folyamatot rögzítenek 30 nap, vagy ha az adott felvétel felhasználásra kerül egy adott esemény kapcsán. - amennyiben valamilyen esemény történik, akkor a felvételek mentésére intézkedés történik. Hatóság vagy bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében. Az adattovábbítás jogalapja: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261-265. §-ai, 309. § (1) bek., 315-317. §, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja, 78. § (3) bek. Adatfeldolgozó: nincs Az adatszolgáltatás módja: önkéntes Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogukat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot (adatvedelem@metro.co.hu), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kapcsolatfelvétel adatkezelési tájékoztató

 

Bemutatkozás Az ATLASZ BT (székhely: 4024 DEBRECEN, Petőfi tér 20-21 fszt. 7., adószám: 22815998-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-000115, Debreceni Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.signaldiscont.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az ATLASZ BT. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást. II. Adatkezelő Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést az ATLASZ BT. végzi. Név: ATLASZ Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt 7. Cégjegyzékszám: 09-06-000115 A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága.

III. Adatvédelmi tisztviselő Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: ATLASZ Kereskedelmi Bt. 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt.7. telefon: 06-52/437-372 email cím: signal@satrax.hu Kapcsolatfelvétel lehetséges csatornái és azok adatkezelése:

Személyes adatok törléséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk), • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk), • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

Panaszkezelés adatkezelési tájékoztató

Bemutatkozás Az ATLASZ Kereskedelmi BT. (székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt. 7.., adószám:22815998-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-000115, Debreceni Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.signaldiscont.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az ATLASZ Kereskedelmi Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást. II. Adatkezelő Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést az ATLASZ Kereskedelmi Bt. végzi. Név: ATLASZ Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt.7.. Cégjegyzékszám: 09-06-000115. A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 22815998-2-09 Telefonszám: 06/52437372 Email cím: signal@satrax.hu

III. Adatvédelmi tisztviselő Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: ATLASZ Kereskedelmi Bt. 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. telefon: 06-52/437-372 email cím: signal@satrax.hu Panaszkezelés (írásban a panaszkönyvben, e-mailben, levélben,telefonon) A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja), GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása Az adatkezelés időtartama: - számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év, - írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év, - panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év, - szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év, -Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg: • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk), • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk), • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk), • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk), • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Debreceni Törvényszék elérhetősége: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az ATLASZ Kereskedelmi Bt. adatkezelésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.signaldiscont.hu/adatkezeles oldalon talál.

Szavatosság és jótállás adatkezelési tájékoztató Bemutatkozás Az ATLASZ Kereskedelmi Bt. (székhely: 4024 DEBRECEN, Petőfi tér 20-21 fszt. 7. adószám: 22815998-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-000115, Debreceni Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.signaldiscont.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az ATLASZ Kereskedelmi Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást. II. Adatkezelő Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést az ATLASZ Kereskedelmi Bt. végzi.

Név: ATLASZ Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21 fszt. 7.. Cégjegyzékszám: 09-06-000115. A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen Széchenyi u.9.

III. Adatvédelmi tisztviselő Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: ATLASZ Kereskedelmi Bt. 4024 DEBRECEN Petőfi tér 20-21 fszt. 7. telefon: 06-52/437-372 email cím: signal@satrax.hu

IV. Szavatosság, jótállás kezelése A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja) az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont) A jogos érdek meghatározása Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés). Az adatkezelés célja: Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése. Az adatkezelés időtartama: A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig Adatfeldolgozó: szervizpartnereink részére személyes adat nem kerül átadásra, így nem történik adatfeldolgozás  törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk), • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk), • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Debreceni Törvényszék elérhetősége: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- A "ATLASZ" Kereskedelmi-és Szolgáltató Betéti Társaság kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

- könyvelő: Horváth Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft, 4029 Debrecen Monti Ezredes u. 5. Tel.:52/315574, e-mail:horvathkft@gmail.com

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Adatkezelési tájékoztató I.    Bemutatkozás Az ATLASZ BT. (székhely: 4024 DEBRECEN PETŐFI TÉR 21., adószám: 22815998-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-000115, A debreceni Cégbíróság által bejegyezve, honlap: www.signaldiscont.hu) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A ATLASZ BT. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: •    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) •    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) •    1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) •    2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) •    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) •    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) Társaságunk az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános  adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja. Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást. II.    Adatkezelő Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést az ATLASZ BT. végzi. Név: ATLASZ KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG Székhely: 4024 DEBRECEN PETŐFI TÉR 21 fszt. 8.. Cégjegyzékszám: 09-06-000115 A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Adószám: 22815998-2-09 Telefonszám: 0652437372 Email cím: signal@satrax.hu III.    Adatvédelmi tisztviselő Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphez az alábbi elérhetőségek valamelyikén: ATLASZ BT. Fajta Attila adatvédelmi tisztviselő 4024 Debrecen Petőfi tér 21 fszt 8.. telefon: 06-20/319-9255 email cím: signal@satrax.hu/adatvedelem IV.    Fogalmak 1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 3.    hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 4.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 5.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 6.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; 7.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 8.    nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 9.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 10.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 11.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 12.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 13.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 14.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 15.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 16.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 17.    EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 18.    harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam 19.    adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. V.    Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama Az ATLASZ BT. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. Az ATLASZ BT minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Az Atlasz Bt. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak. Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni. a)    Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok 1.    Vásárlói adatok: A kezelt adatok köre:    név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése Az adatkezelés célja:    Az áruházakban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése 2.    Szállítói kapcsolattartó adatai A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés jogalapja:    szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, Az adatkezelés célja:    A szállítókkal történő kapcsolattartás Az adatkezelés időtartama:    A szállítóval fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tároljuk. Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes 3.    Szállítói- és termékfelelősség vizsgálat A kezelt adatok köre:    név, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés jogalapja:    szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, Az adatkezelés célja:    A szállítókkal történő kapcsolattartás, szállítói audit és termékvizsgálat Az adatkezelés időtartama:    A termékspecifikációt a fogyaszthatósági idő lejártától számított 5 évig, amennyiben ez nem ismert, a termék utolsó eladásától számított 10 évig, vagy az utolsó beszállítástól számított 12 évig őrizzük meg. Adattovábbítás:    A fenti adatokat az Atlasz Bt a telphelyén végzi 4024 Debrecen Petőfi tér 21 fszt. 8. tekintettel arra, hogy ott van az adattárháza. Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján Adatfeldolgozás:    A vizsgálatokat az Atlasz Bt telephelyén végzik. Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes 4.    Szavatosság, jótállás kezelése A kezelt adatok köre:    érintett neve, címe, telefonszáma, email címe, a vásárlás adatai (termék megnevezése, jellemzői, ára, vásárlás napja, helye, ideje) a vásárolt termékkel kapcsolatos kifogás Az adatkezelés jogalapja:    az érintett jogos érdeke (Info tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja) az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pont) A jogos érdek meghatározása    Érintett jogos érdeke, hogy a vásárolt termék a használat teljes ideje alatt megfelelően működjön, szükség esetén pedig érvényesíthesse szavatossági, jótállási igényét (kijavítás, kicserélés, pénzvisszafizetés). Az adatkezelés célja:    Az érintett által vásárolt termékre vonatkozó szavatosság, jótállás teljesítése. Az adatkezelés időtartama:    A kifogásról készített jegyzőkönyv felvételétől számított 5 évig Adatfeldolgozó:    szervizpartnereink részére személyes adat nem kerül átadásra, így nem történik adatfeldolgozás Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes 5.    Panaszkezelés (írásban a panaszkönyvben, e-mailben, levélben, telefonon ügyfélszolgálaton, szóban vevőbejáraton) A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés Az adatkezelés célja:    az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása Az adatkezelés időtartama:    -    számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év, -    írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év, -    panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év, -    szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év, -    ügyfélszolgálat által felvett hangfelvételt a felvétel napjától számított 5 évig őrizzük. Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes 6.    Vásárlói balesetek A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, baleset dátuma, időpontja, helye, esemény rövid leírása, orvosi ellátásra vonatkozó információk, esetleges tanúk adatai (név, cím) Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) Az adatkezelés célja:    Az Atlasz Bt által működtetett, Sigál Diszkont áruház területén történt baleset dokumentálása Az adatkezelés időtartama:    a Ptk. 6:22. §- ban foglaltaknak megfelelően öt (5) év. Az adatszolgáltatás módja:     önkéntes Adattovábbítás:    nincs 8.    Áruházi vagyonvédelem (áruházi kamerarendszer) A kezelt adatok köre:    képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-a Az adatkezelés célja:    az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető kilétének feltárása, valamint a jogsértések bizonyítása, az áruház területére belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló balesetek kivizsgálása. Az adatkezelés időtartama:    -    alapesetben 3 munkanap -    azon felvételek esetében, amelyek pénzkezelési folyamatot rögzítenek 30 nap, vagy ha az adott felvétel felhasználásra kerül egy adott esemény kapcsán. Adatkezelő:    Atlasz Bt erre jogosult munkatársai A kamerák képének megtekintésére jogosultak köre:   . erre jogosult munkavállalói. A kamerák képének adathordozóra történő rögzítésére jogosultak köre:   Az Atlasz Bt erre jogosult munkavállalói. A kamerafelvételen szereplő természetes személyek jogai    Az érintettek kérhetik a róluk készült felvételről másolat készítését, illetve kérhetik a felvétel törlését. Adattovábbítás:     Hatóság vagy bíróság részére a szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében. Az adattovábbítás jogalapja:    A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261-265. §-ai, 309. § (1) bek., 315-317. §, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja, 78. § (3) bek. Adatfeldolgozó:    nincs Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy az áruházak területén kívül a parkolókban is kamerák kerültek elhelyezésre, amelyek az áruházak bejárataira lettek irányítva, a parkolók területét nem figyeli. b)    Online tevékenység 2.    A signaldiscont.hu oldal használata Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) Az adatkezelés célja:    a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása Az adatkezelés időtartama:     honlap látogatói esetében egy hónap Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes 3.    A signaldiscont.hu oldal cookie kezelése A kezelt adatok köre:    dátum, honlapra belépés időpontja Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) Az adatkezelés célja:    A honlapon sütik (cookies) kerülek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből látogatói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség. Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon: -    funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében, -    feltétlenül szükséges cookie: Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz, -    performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét, -    ajánlat cookie: ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy akciós ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön igényeihez igazítva, -    harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközöket alkalmazunk, úgy mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról. Mivel az Atlasz Bt nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról. Az adatkezelés időtartama:     A munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), illetve a felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is. Adattovábbítás jogalapja:    az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján Adatfeldolgozó:    nincs Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes 4.    www.signaldiscont.hu oldal A kezelt adatok köre:    vevői kártyaszám, név, email cím, telefonszám (opcionális) Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) Az adatkezelés célja:    az oldal az éppen aktuális online aktivitás támogatását szolgálja, jelenleg az új Általános Vásárlási Feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót érhetik el a vásárlók. Mindkét dokumentum –amennyiben szükséges – elfogadást követően letölthető. Az adatkezelés időtartama:     a regisztrációt követő egy hónapon belül minden adat törlődik az oldalt üzemeltető szoftverről. Adattovábbítás:    nem történik Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes 7.    A signaldiscont.hu kiszállítás online felülete A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, jelszó Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. Az adatkezelés célja:    Az Atlasz Bt áruházakból történő kiszállítás megrendelése, rendelések kezelése. Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy az azt követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes Marketing tevékenységek 1.    Promóciók, aktivitások A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, adószám, vásárlás adatai Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § Az adatkezelés célja:    A Signál Diszkont áruházban aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán. Az adatkezelés időtartama:    A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig követő 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes A nyereményjáték nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett általi engedélyezése esetén – a Signal Diszkont saját facebook oldalán kerül közzétételre. Piackutatás A kezelt adatok köre:    cégnév, kártyaszám, e-mail cím, telefonszám, fogyasztói/vásárlói szokások felmérése Az adatkezelés jogalapja:    az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. § Az adatkezelés célja:    A Signál Diszkont Áruházaiban vásárlásra jogosult személyek fogyasztói/vásárlói szokásainak felmérése Az adatkezelés időtartama:    Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot. A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy 5 évig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Adatfeldolgozó:   Atlasz Bt 4024 Debrecen Petőfi tér 20-21 fszt. 8. Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes A piackutatást három módon valósítjuk meg: (1)    Online, e-mailben történő megkeresés    3.    Az Atlasz Bt. által meghirdetett állásra történő jelentkezés A kezelt adatok köre:    név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, neme, adóazonosító, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalat, LinkedIn, Facebook, Twitter fiók (opcionális), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok. Az adatkezelés jogalapja:    Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) Az adatkezelés célja:    Az Atlasz Bt által meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezés, kiválasztási folyamatban történő részvétel. Az adatok kezelésének célja új munkatársaink keresése, kiválasztása. A pályázó több csatornán tudja jelentkezését megtenni: -    személyesen székhelyünkön 4014 Debrecen Petőfi tér 20-21 fszt. 8.leadott önéletrajzával, -Az adatkezelés időtartama:    Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb a papír alapú önéletrajz átvételétől, elektronikusan a rendszerbe történő feltöltéstől, frissítéstől számított egy évig. Amennyiben a pályázó végül felvételt nyer, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban elsődlegesen a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak. Az adatszolgáltatás módja:    önkéntes Tájékoztatjuk, hogy honlapunk online Önéletrajz feltöltés almenü regisztrációs kérdőívének kötelezően kitöltendő rovataiban szereplő adatok hiányában nem tudjuk felvenni Önt HR adatbázisunkba, mivel ezen információk a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a kiválasztási eljárásból való kizárást, valamint a munkaviszony megszüntetését vonhatja maga után. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti. NAIH szám: NAIH-58320/2012 vVI.    Adatfeldolgozók adatai Név: Atlasz Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Székhely: 4024 Debrecen Petőfi tér 20-21 fszt. 8. Adatfeldolgozási feladat: a www.signaldiscont.hu oldal üzemeltetője Az Atlasz Kereskedelmi Bt. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. VII.    Jogorvoslati lehetőségek Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében: -    Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §), -    Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §) -     Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.), -    Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ), -    Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk), -    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §), -    Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.). -    Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Atlasz kereskedelmi Bt. elérhetőségein. a.)    tájékoztatás: Az érintett kérelmére a Atlasz Kereskedelmi Bt. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. b.)    helyesbítés: Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll. c.)    adatok zárolása: Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit az Atlasz Kereskedelmi Bt. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. d.)    adat törlése: Az Atlasz Kereskedelmi Bt. a személyes adatot törli, ha: -    kezelése jogellenes, -    az érintett kéri, -    a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, -    az adatkezelés célja megszűnt, vagy -    az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, -    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. e.)    Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Atlasz Kereskedelmi Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Debrecenii Törvényszék elérhetősége: 4025 Debrecen, Széchenyi utca. 9). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu   Debrecen, 2018. március 28.   Adatvédelem Tisztelt Üzleti Partnerünk! Az Atlasz Keskedelmi Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az oldalunkon megtalálható tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el. Az Atlasz Kereskedelmi Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar és európai uniós jogszabályokkal (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, GDPR). Az Atlasz Kereskedelmi Bt. weboldalán történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása (különösen a regisztráció, rendelés leadása, kiszállítás, számlázás) érdekében és ahhoz szükséges mértékben és ideig kér adatszolgáltatást a weboldalán. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. Az Atlasz Kereskedelmi Bt. minden tőle telhetőt megtesz a honlap használata folytán tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Az Atlasz Kereskedelmi Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az "Adatkezelési tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a jelen weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak. Jelen oldal üzemeltetője az Atlasz Kereskedelmi Bt. (székhely: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21., adószám: 22815998-2-09).   Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a signal@satrax.hu email címen, illetve székhelyünkre küldött levél formájában. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége az alábbi: Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu Telefon: +36-1-3911400